DEZINSECȚIE

ECHIPA BMPC PCE - Indiferent de anotimp!

CE ESTE DEZINSECȚIA?

Dezinsecția este ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere a insectelor, care vehiculează și transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase și parazitare pentru om și animale si care provoacă disconfort si reduce potențialul de muncă.

Importanța dezinsecției în complexitatea măsurilor profilactice nespecifice și de combatere a bolilor transmisibile rămâne a fi semnificativă.

Activitățile antropurgice pe parcursul ultimelor decenii, precum globalizarea, intensificarea călătoriilor și comerțului internațional contribuie la extinderea arealului și structurii diferitor specii de artropode, accelerarea ritmului de sinantropizare, crearea a noi nișe ecologice.

BENEFICIILE DEZINSECȚIEI

Unul din beneficiile pentru care merită să închei un contract cu PestControl-Expert este în siguranța procedurii. Compania noastră utilizează soluții eficiente în combaterea dăunătorilor, dar care sunt în același timp sigure. Altfel spus, compania noastră nu va înlocui un pericol (insectele dăunătoare) cu altul (substanțele toxice), ci va rezolva problema conform normelor de siguranță.

Pentru combaterea unei populații sau invazii de insecte, echipa BMPC va interveni într-un timp scurt cu echipament modern, produse profesionale.

TIPURI DE DĂUNĂTORI

Pentru combaterea unei populații sau invazii de insecte, echipa BMPC va interveni într-un timp scurt cu echipament modern, produse profesionale.