DEZINFECȚIE

ECHIPA BMPC PCE - Indiferent de anotimp!

CE ESTE DEZINFECȚIA

Dezinfecția este procesul prin care sunt distruse cele mai multe, sau toate microorganismele patogene (în proporție de 99,99%) cu excepția sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul inert. Dezinfecția se aplică în cazurile în care curățenia nu elimină riscurile de răspândire a infecției, iar sterilizarea nu este necesară. În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.

BENEFICIILE DEZINFECȚIEI SISTEMATICE

 • Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfecție până la 99,99%;
 • Realizarea unui microclimat lipsit de virusuri, spori de mucegai sau bacterii;
 • Eficiență mare în reducerea infecțiilor nosocomiale;
 • Beneficii în dezinfecția ecologica a aerului, suprafețelor si obiectelor/produselor în toate domeniile: medical, educațional, casnic, oficiu, HoReCa, industrial, industria alimentară, agricultură, zootehnie;

Aveți nevoie de o dezinfecție calitativă și bine planificată? Echipa BMPC va interveni într-un timp scurt cu echipament modern, produse profesionale.

DEZINFECȚIA PROFILACTICĂ

Dezinfecției profilactice sunt supuse obiectele cu semnificație epidemiologică și soci igienică, cum ar fi: sursele de apă potabilă, unitățile de alimentație publică, instituțiile de menire socială (băi, saune, bazine, gări, biblioteci, hoteluri, teatre, cămine, transport etc.), de instruire și educație (creșe, grădinițe, scoli, licee etc.), de acordare a asistenței medicale și întremare a sănătății (spitale, policlinici, dispensare, centre sanatoriale și de reabilitare, laboratoare, instituții farmaceutice, stomatologice etc.), obiective cu regim strict de lucru (unitățile de producere a medicamentelor, preparatelor biologice, articolelor cosmetice și de parfumerie, de asamblare a aparatajului și utilajului medical, alimentar) etc.

SCOPUL

Reprezintă neutralizarea căilor și întreruperea mecanismului de transmiterea agenților cauzali de la organismul-gazdă la cel receptiv prin efectuarea măsurilor de decontaminare.

CUM VĂ POATE AJUTA PESTCONTROL-EXPERT?

 • Asigurarea utilizării eficiente și inofensive a preparatelor dezinfectante.
 • Crearea unei baze informaționale privind circuitul produselor dezinfectante, mijloacelor și metodelor de utilizare.
 • Elaborarea actelor normative și metodologice privind asigurarea eficientă şi inofensivă a circuitului şi utilizării produselor dezinfectante.
 • Crearea bazei tehnico-materiale, mijloacelor de performanță în vederea asigurării eficacității măsurilor de dezinfectare.
 • Studierea permanentă și continuă a apariției și dezvoltării rezistenței microorganismelor la dezinfectante.
 • Elaborarea și utilizarea metodelor, inclusiv expres, de identificare a substanței/substanțelor active în preparatele inițiale, a soluțiilor de lucru și pe suprafețele obiectelor tratate cu dezinfectante.
 • Supravegherea termenilor de realizare a dezinfectării în dependență de termenele de viabilitate a microorganismelor în mediul ambiant și de termenele de acțiune a preparatelor dezinfectante.

Aveți nevoie de o dezinfecție calitativă și bine planificată? Echipa BMPC va interveni într-un timp scurt cu echipament modern, produse profesionale.